Asudra-Yoga betekent op fysiek niveau ontgiften en regenereren, op mentaal niveau tot rust komen. Op spiritueel niveau betekent het de realisatie van de dualiteit naar de eenheid.

Asudra-yoga brengt evenwicht en harmonie in ons energetisch systeem.
Ons lichaam (fysiek, mentaal, psychisch, emotioneel,..) is verbonden in de ademhaling. Door eenvoudige subtiele bewegingen die voor iedereen toegankelijk zijn, worden op diep niveau spanningen verwerkt (uitademen, loslaten,..) en worden we opgeladen (inademen, ontvangen, openen..).

Hieruit ontstaan nieuwe stromingen die op verschillende bewuste niveaus merkbaar zijn en onbewust hun uitwerking hebben. Soms zijn we stil in een bepaalde houding en kijken we naar onze energie in beweging. We zijn op die manier getuige van ons eigen transformatieproces. De dualiteiten Yin en Yang worden beter begrepen en ervaren in het nu-moment.

Asudra-Yoga is niet alleen een manier om leniger, krachtiger, rustiger en evenwichtiger te worden. Het is vooral een objectieve waarneming van je mogelijkheden en beperkingen. Het is een interactieve kijk in jezelf om te zien wat zich afspeelt in het hier en nu. Op die manier leer je op een constructieve en begripvolle manier met jezelf, met mensen en situaties in de wereld om gaan. Mediteren is niet Buddha imiteren door in een krampachtige houding zo lang mogelijk stil te blijven zitten. Het is een ervaring van de natuur van de subtiele processen die zich manifesteren in je lichaam. Als je dit observeert, en daarmee verbonden kan zijn, ben je als die druppel die in de zee verdwijnt, oplost en één wordt met diepe innerlijke vrede.

Holistische massage

Bij een holistische massage komen alle gebieden van je mens-zijn aan bod. Er is een kort gesprekje om te kijken wat je noden en verwachtingen zijn. Er wordt geen olie gebruikt en je draagt losse kledij. Alle informatie die je nodig hebt om in een gelukkig en zinvol leven te komen, is in je leven vanaf de geboorte – in potentie – aanwezig. Door de jaren heen worden we dikwijls van onze diepe wijsheid en intuïtie afgesloten, waardoor er allerhande storingen, spanningen en blokkades ontstaan.

Via technieken uit de Thai massage, worden de spanning uit de spieren en gewrichten gestretcht. Reiki heelt de zich herstellende energiestroom (Chi of Prana). Je wordt geraakt in je onbewuste en nieuwe informatie corrigeert je vastgeroeste structuren en patronen. Door Holistic Pulsing heb je de mogelijkheid je volledig over te geven, mee te stromen met de golfbewegingen en erin te verzinken. De spanningen kunnen op steeds dieper niveau losgelaten worden. Alle lagen worden geraakt, van bewuste naar onbewuste, van subtiele naar sensitieve. Dit is een heel intense ervaring. Het lichaam opent zich en kan steeds meer de stromingen, de tintelingen de golfbewegingen en het genieten toelaten. Elk moment brengt je dichter bij je innerlijke kern, in je heelheid, waar stilte is, en diepe rust. Na de massage blijf je nog even liggen om na te voelen, zodat ook de subtielste energie wordt geïntegreerd. Soms kan je de werking nog dagen navoelen.

Thank you Johan! Your classes are absolutely amazing and if you ever come to cape town please get in touch organising workshops. Thanks for getting back to me.

– Lara